Enkäter

Konferens- och bokningscentrum kan hjälpa till med att skapa enkäter för alla slags behov! Du ställer frågorna och vi hjälper er med uppbyggnad och distribution av enkäter samt färdiga rapporter. 

Medarbetarenkäter

Syftet är att värdera medarbetarnas arbetssituation för att kunna förbättra samspelet och utveckla relationerna mellan chefer och anställda inom hela Västra Götalandsregionen. Med en väl genomtänkt enkät går det att få fram värdefull och viktig information från medarbetare för en trivsam och effektivare arbetsplats.

Kundenkäter

Syftet är att på ett enkelt sätt få fram värdefull och viktig feedback från kunder för att skapa nöjdare kunder. Att mäta kundens nöjdhet är nyckeln till ett lyckat förbättringsarbete.

Patientenkäter

Syftet är att på ett enkelt sätt få fram värdefull och viktig feedback från patienter för att skapa en trivsam och effektiv vård. Att sätta sina patienter i fokus och ta del av deras erfarenheter och synpunkter ger ett underlag som kan visa vad utvecklingsarbetet bör fokusera på.

uiqt|wBuwvi5%wivo{|ml|H%vozmoqwv5{muwvi5%wivo{|ml|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxm|zi5jmzouivH%vozmoqwv5{mxm|zi5jmzouivH%vozmoqwv5{m